Optagelse

Generel information

Køge Kano og Kajak Klub optager nye medlemmer om foråret ved en introduktionsaften i april. Vi fører en opskrivningsliste for optagelse til klubben og optagelse sker efter rækkefølgen på listen.

Vi optager hvert år ca 20-25 nye urutinerede medlemmer, der alle ved optagelse skal gennemgå et grundkursus i kajakroning samt et introduktionsforløb til klubben. Der undervises i turkajak og havkajak efter IPP2 standarder.

Ønsker du at blive optaget på vores opskrivningsliste, skal du regisrere dig med dine profiloplysninger, samt indbetale 50 kr.

Du har mulighed for at står på vores liste i op til to år - herefter sletter vi dine oplysninger. Dit indbetalte opskrivningsgebyr refunderes ikke.

Klik på knappen "Tilmeld" på forsiden af hjemmesiden og udfyld formularen for at komme på opskrivningslisten.

Er du 60+ optages du på hold med kursusforløb i havkajak. Der undervises efter IPP2 standard.

Børn op til 15 år der ønsker at ro kajak, kan henvende sig til Anders Hauge. Der er undervisning for børn om mandagen mellem kl. 16.30 og 18. Se yderligere information om børneroning under børn og ungdom

Regler for optagelse

Fælles for alle nye roere

Ved indmeldelse skal klubregler, rokortsystem og omgang med klubbens materiel gennemgås. For medlemmer på begynderkurset, fortages dette som en del af kurset.

Alle nye medlemmer skal kunne svømme 600 meter.

Navn, adresse telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger skal oplyses til kassereren.

Nøgle udleveres ved frigivelse, som finder sted ca. medio august. 

Øvede roere i kap-, tur- og havkajak

En kajakroer der henvender sig i KKKK med henblik på medlemskab, og som tidligere er frigivet fra en anden kajakklub eller på anden måde har tilegnet sig færdigheder i at ro kap-, tur og havkajak, kan indmeldes i KKKK uden grundkursus. Dog skal roegenskaberne vurderes af en instruktør og man skal have svømmet 600 m. før det nye medlem kan frigives og få udleveret nøgle.

Øvede roer i havkajak

Øvede roere i havkajak, der ønsker medlemskab af KKKK og som tidligere er frigivet fra en anden kajakklub eller på anden måde har tilegnet sig færdigheder i at ro havkajak, kan indmeldes i KKKK uden grundkursus. Dog skal roegenskaberne vurderes af en instruktør og man skal have svømmet 600 m. før det nye medlem kan frigives til roning i havkajak og få udleveret nøgle.

Det nye medlem må dog forvente at deltage i det førstkommende ledige KKKK- grundkursus i turkajak, hvis man er under 60 år.

Nye roere uden tidligere erfaring i kajakroning

Nye kajakroere, der henvender sig i KKKK med henblik på medlemskab, indstilles til KKKK grundkursus og kan først blive medlem af KKKK ved kursusstart. 

Nye medlemmer, der har gennemgået grundkursus, må ikke ro alene før de er frigivet. Selvstændig roning inden frigivelse kan dog foregå på klubaftener, hvor distancen er mellem klubhuset og handicapflaget. Længere distancer eller roning på andre dage skal foregå sammen med et frigivet medlem.

Frigivelse vil blive givet efter gennemført kursus og evaluering, og er givet efter niveau IPP 2 i tur/kap kajak og havkajak. 

Afvigelser fra ovenstående kan alene gives af bestyrelsen.