Optagelse

Generel information

Køge Kano og Kajak Klub optager nye medlemmer om foråret ved en introduktionsaften i april. Vi fører en opskrivningsliste for optagelse til klubben og optagelse sker efter rækkefølge på listen.

Hvis det allerede er blevet forår, og du har kigget på kursusplanen, og gerne vil starte, kan du kontakte Merete Grauslund på merete.grauslund@mail.dk eller ringe på 29 23 46 47 for at høre, om der er ledige pladser på holdene.

Vi optager hvert år ca. 20-25 nye urutinerede medlemmer. Ved opstart gennemgår du et grundkursus i kajakroning samt et introduktionsforløb til klubben.

Ønsker du at blive optaget på vores opskrivningsliste, skal du registrere dig med dine profiloplysninger samt indbetale 50 kr. Dette sker ved at klikke på knappen "Tilmeld" på forsiden af hjemmesiden og udfylde kontaktoplysninger.

Du har mulighed for at stå på vores liste i op til to år - herefter sletter vi dine oplysninger. Dit indbetalte opskrivningsgebyr refunderes ikke.

Hvis du allerede har talt med Merete om plads på et hold, klikker du på ”Tilmeld” ud for den gruppe, du tilhører, og udfylder kontaktoplysninger.

Er du under 60 år, underviser vi i turkajak og havkajak efter IPP2 standarder.

Er du over 60 år optages du på hold udelukkende med kursusforløb i havkajak. Også her underviser vi efter IPP2 standard.

Børn og unge op til 18 år, der ønsker at ro kajak, kan henvende sig til Anders Hauge på famhauge@outlook.dk eller ringe på 25 35 65 02. Der er undervisning for børn og unge om mandagen mellem kl. 16.30 og 18. Se yderligere information om børneroning under børn og ungdom.

Regler for optagelse

Fælles for alle nye roere

Ved indmeldelse skal klubregler, rokortsystem og omgang med klubbens materiel gennemgås. For medlemmer på begynderkurset, fortages dette som en del af kurset.

Alle nye medlemmer skal kunne svømme 600 meter.

Navn, adresse telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger skal oplyses til kassereren.

Nøgle udleveres ved frigivelse, som finder sted ca. medio august. 

Øvede roere i kap-, tur- og havkajak

En kajakroer der henvender sig i KKKK med henblik på medlemskab, og som tidligere er frigivet fra en anden kajakklub eller på anden måde har tilegnet sig færdigheder i at ro kap-, tur og havkajak, kan indmeldes i KKKK uden grundkursus. Dog skal roegenskaberne vurderes af en instruktør og man skal have svømmet 600 m. før det nye medlem kan frigives og få udleveret nøgle.

Øvede roer i havkajak

Øvede roere i havkajak, der ønsker medlemskab af KKKK og som tidligere er frigivet fra en anden kajakklub eller på anden måde har tilegnet sig færdigheder i at ro havkajak, kan indmeldes i KKKK uden grundkursus. Dog skal roegenskaberne vurderes af en instruktør og man skal have svømmet 600 m. før det nye medlem kan frigives til roning i havkajak og få udleveret nøgle.

Det nye medlem må dog forvente at deltage i det førstkommende ledige KKKK- grundkursus i turkajak, hvis man er under 60 år.

Nye roere uden tidligere erfaring i kajakroning

Nye kajakroere, der henvender sig i KKKK med henblik på medlemskab, indstilles til KKKK grundkursus og kan først blive medlem af KKKK ved kursusstart. 

Nye medlemmer, der har gennemgået grundkursus, må ikke ro alene før de er frigivet. Selvstændig roning inden frigivelse kan dog foregå på klubaftener, hvor distancen er mellem klubhuset og handicapflaget. Længere distancer eller roning på andre dage skal foregå sammen med et frigivet medlem.

Frigivelse vil blive givet efter gennemført kursus og evaluering, og er givet efter niveau IPP 2 i tur/kap kajak og havkajak. 

Afvigelser fra ovenstående kan alene gives af bestyrelsen.