Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og samtykke, billeder for Køge Kano- og Kajakklub (KKKK), herefter kaldet Klubben.

*HANDELSBETINGELSER*

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser m.m. uden varsel. Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusiv moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

BETALINGSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Klubben, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Klubben og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Klubben fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Klubben.

Beløbet, du skal betale for medlemskabet af Klubben, trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.

Klubben benytter Nets Easy, som er godkendt af Nets til betalings løsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Klubben, men hos Nets Easy.

Kvittering for betaling sendes pr. e-mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper dit medlemskab ved at kontakte klubben senest en måned før en opkrævningsrunde.

Hvis dit betalingskort udløber, eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Klubben en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på www.koegekajak.dk, klik på “Dit betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Klubbens hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Klubben, skal du meddele dette skriftligt til Klubbens kasserer. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse ikke længere modtage opkrævninger fra Klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til Klubbens bestyrelse, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Klubben forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller foreningssystemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.

*SAMTYKKEERKLÆRING, BILLEDER*
OFFENTLIGGØRELSE AF BILLEDER
Klubben ønsker mulighed for at kunne offentliggøre billeder af foreningens medlemmer. Billederne kan være taget til egne arrangementer eller til andre arrangementer, hvor foreningen deltager. Billederne kan offentliggøres på foreningens hjemmeside, foreningens sider eller profiler på sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat m.m.), i foreningens trykte materialer eller i elektroniske udgivelser (PR-brochure, nyhedsbrev, informationsmateriale m.m.).

Foreningen kan tage situationsbilleder (for eksempel uddannelse) eller portrætbilleder (med fokus på dig). I situationsbilleder er der ikke enkeltpersoner, der er i fokus. I portrætbilleder er det en til flere enkeltpersoner, der er i fokus. Til begge type billeder giver du med dette samtykke lov til, at Klubben må offentliggøre billedet.

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE
Klubben skal gøre dig opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde dit samtykke skriftligt stilet til Klubbens bestyrelse. De portrætbilleder som samtykket vedrører, vil herefter blive slettet. Undtaget herfor er billeder brugt i Klubbens trykte materialer udelt i forbindelse med klubbens rekrutteringsarbejde i perioden mellem samtykkes ikraftsættelse og tilbagekaldelse.