Afregning af udlæg

Når du skal have refunderet udlæg for indkøb, kørsel o.l., skal du beytte en afregningsblanket til udlæg, som du finder her til højre.

Udfyld alle ønskede oplysninger og vedhæft din dokumentation i form af boner eller kvitteringer, så kassereren hurtigt kan overføre udlægget til dig. Skan bilagene, hvis du sender afregning på e-mail.

Du kan hente afregningsblanketten her til Word-, Excel og Numbers (udgaverne til Excel og Numbers regner kørselssatser for dig), som du kan udfylde på din pc og sende på e-mail til kassereren: koegekajak.kasserer@gmail.com

Der ligger også blanketter i klubben til samme brug. Disse afleverer du til kassereren i det charteque, der hænger på opslagstavlen, hvorefter afregning sker hurtigst herefter.

 

Udfyld afregning på mobile enheder

Når du henter en af formularerne på en mobil enhed (fx en smart phone), kan du ikke regne med, at formularen åbnes automatisk. Læs mere om, hvordan du åbner formularerne.

iPhone og iPad

Når du klikker på en af ovenstående afregningsformularer, skal du åbne Arkiver på din mobile enhed. 

Naviger herefter frem til mappen Overførsler og find den formular, du har hentet.

Android

Hvis du har kendskab til, hvordan en Android-enhed behandler downloadede dokumenter, så skriv til webmaster.