Afregning af udlæg

Når du skal have refunderet udlæg for indkøb, kørsel o.l., skal du beytte en afregningsblanket til udlæg, som du finder her til højre.

Udfyld alle ønskede oplysninger og vedhæft din dokumentation i form af boner eller kvitteringer, så kassereren hurtigt kan overføre udlægget til dig.

Du kan hente afregningsblanketten her i en Word- eller Excelversion (Excelversionen regner kørselssatser for dig), som du kan udfylde på din pc og sende på e-mail til kassereren: koegekajak.kasserer@gmail.com

Der ligger også blanketter i klubben til samme brug. Disse afleverer du til kassereren i det charteque, der hænger på opslagstavlen, hvorefetr afregning sker hurtigst herefter.