På siden her kan du følge med i Køge Kyst arbejdsgruppens arbejde. Bestyrelsen orienteres ved referater fra arbejdsgruppens arbejde, og referaterne lægges også her på siden til din orientering.

Udvalgets formål kan justeres efter aftale med bestyrelsen.