Kontingent

Medlemstype Årligt beløb
Voksne 1.700 kr.
Unge, 18-23 år 1.075 kr.
Børn, 10-18 år 875 kr.
Familiekontingent *) 3.400 kr.
Nye medlemmer inkl. indmeldelsesgebyr 2.700 kr.
Passive medlemmer 475 kr.

*) Børn er gratis.

Kontingentet vedtages på årets generalforsamling.

Har du spørgsmål til registrering og indbetaling af kontingent, så skriv til kassereren.

Dine kontakt- og betalingsoplysninger

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde dine data – så får du nyt dankort, ny e-mail, telefon nummer, ny adresse eller andet -  så log ind på din profil og ret. På denne side kan du læse, hvordan du gør.

Om betaling af kontingent

Dit medlemskab gælder fra 1. april til 31. marts næste år. Kontingent for sæsonen opkræves 1. maj.

Kontingent opkræves via visse betalingskort, du får i god tid meddelelse om, at kontingentet snart trækkes. Besked kommer på både e-mail og sms. 

Tilmelding er bindende for hele sæsonen. IPP2-uddannelse er obligatorisk for nye medlemmer, dog kan der aftales en vurdering/evaluering i stedet for kursus, hvis man kan dokumentere rofærdigheder fra anden klub eller tilsvarende.

Udmeldelse

En udmeldelse af klubben skal ske skriftligt. Opkrævet/betalt kontingent refunderes ikke. Dog gælder for nye medlemmer, der fortryder sin indmeldelse en mulighed for at udmelde sig skriftligt inden 1. juli. I så tilfælde refunderes kr. 800 af det betalte kontingent. Sker udmeldelse efter 1. juli i indmeldelsesåret refunderes ikke for betalt kontingent.