Kontingent

Medlemstype Beløb p.a.
Voksne 1.700 kr.
Unge, 18-23 år 1.075 kr.
Børn, 10-18 år 875 kr.
Familiekontingent *) 3.400 kr.
Nye medlemmer inkl. grundkursus 2.700 kr.
Passive medlememr 475 kr.
Nye medlemmer, kursus **) 1.000 kr.

*) Børn er gratis.
**) Nye medlemmer opkræves årskontingent plus kursusudgift.

Kontingentet vedtages på årets generalforsamling.

Har du spørgsmål til registrering og indbetaling af kontingent, så skriv til kassereren.

Dine kontakt- og betalingsoplysninger

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde dine data – så får du nyt dankort, ny e-mail, telefon nummer, ny adresse eller andet -  så log in på din profil og ret. Du kan logge ind her http://www.koegekajak.klub-modul.dk/ 

Om betaling af kontingent

Dit medlemskab gælder fra 1. april til 31. marts næste år. Kontingent for sæsonen opkræves 1. maj.

Kontingent opkræves via dankort, du får i god tid meddelelse om, at kontingentet snart trækkes. Besked kommer på både e-mail og sms. 

Tilmelding er bindende for hele sæsonen. Kursusprogram er obligatorisk for nye medlemmer, dog kan der aftales en vurdering/evaluering i stedet for kursus, hvis man kan dokumentere rofærdigheder fra anden klub eller tilsvarende.

Udmeldelse

En udmeldelse af klubben skal ske skriftligt. Opkrævet/betalt kontingent refunderes ikke. Dog gælder for nye medlemmer, der fortryder sin indmeldelse en mulighed for at udmelde sig skriftligt inden 1. juli. I så tilfælde refunderes kr. 800 af det betalte kontingent. Sker udmeldelse efter 1. juli i indmeldelsesåret refunderes ikke for betalt konti.