Blå mænd-udvalget

Formål

Dette udvalg har som opgave at organisere og vedligeholde udendørs arealer, containere og indretning af fælles containere.

Blå mænd-udvalgets opgaver er at

  • vedligeholde trailere
  • vedligeholde og indrette containere – både fællescontainere og kajak containere.
  • vedligeholde alt ikke-kajak relateret udstyr som bøjer,
  • vedligeholde terrasse
  • vedligeholde klubhus – både inde og ude.

Blå mænd-udvalget kan genenmføre aktiviteter på eget initiativ og kan modtage opgaver fra de øvrige udvalg.

Udvalgets formål kan justeres efter aftale med bestyrelsen.