Forside
20 friske medlemmer samlede en stor mængde skrald ind på en varm sommerdag
Sankt Hans aften 08-06-2019
Grillen tændes kl. 18.30.
Der hænger en seddel i klubben, hvor man kan skrive, hvilket tilbehør man medbringer :
salat, brød, dessert, kage, så bliver der lidt forskelligt.
Kød medbringer man til sig selv.

 
SOMMERFEST 04-06-2019
D. 29 juni er der sommerfest, der er fortsat ledige pladser, få jer nu meldt til...
SommerYoga 03-06-2019
Mette Carr laver sommeryoga hver mandag kl. 16.45 - 18.00 på stranden ved klubhuset.
Start mandag d. 3 juni.
Medbring måtte , tæppe - gerne strækbælte.
Bevægeligt tøj efter vejret.
Super med en tilmelding 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21 maj 2019 28-05-2019

27/5-2019
Bestyrelsesmøde 21 maj 2019

Dagsorden :
Anders og Birger redegjorde for mødet med Borgmester Marie Stærke samt andre.

D. 21 maj havde vi fået foretræde for kommunen vedr. klubbens fremtidige placering.
Fra KKKK deltog Anders, Peter A. , Erwin samt Birger
Fra kommunalbestyrelsen deltog Borgmester Marie Stærke, Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anders Ladegaard, Direktør fra Køge Kyst Tove Skrumsager, Chefkonsulent fra Køge Kyst Lene Jensen, Stab og Kulturchef Michael Lund samt Afdelingschef i Planafdeling Pia Nielsen.

Tove Skrumsager informerede om den nuværende situation på Søndre Strand, hvor vi konstaterede,
at der for nuværende ikke er planlagt noget som helst vedr. de problemer som vi gerne vil ha´ løst.

Anders redegjorde for de frustrationer, som gennem længere tid har ophobet sig blandt vores medlemmer vedr. den usikkerhed, der råder for nuværende. KKKK har gennem længere tid forsøgt at få en afklaring på den endelige placering.
Der er ikke lavet en lokalplan over området og det bliver heller ikke tilfældet i dette år.
Marie Stærke lovede, at der indenfor et år vil kunne igangsættes udarbejdelse af lokalplan med byggeretslig virkning og bad ved samme lejlighed de 2 mødedeltagere fra forvalytningen om, at notere dette rent planlægningsmæssigt iht. kommende opgaver i de 2 forvaltninger

Marie Stærke indrømmede, at vores klub ikke havde haft nok politisk bevågenhed i kommunalbestyrelsen, hvilket hun beklagede, hun forstod godt vores usikkerhed og frustrationer.

Marie Stærke bemærkede at KKKK, efter hendes opfattelse, har manglet en ”drivkraft” i
Kommunens regi, hvorfor det på mødet, blev besluttet, at KKKK inden sommerferien får besøg
af Ander Ladegaard. Han er blevet udnævnt som det politiske bindeled mellem KKKK og Køge
Kommune og vil i samarbejde med os, og forvaltningen på kultursiden, sørge for at få afdækket
KKKK’s behov og således medvirke til en fremtidig løsning af placering osv..
Marie Stærke understregede, at det er yderst vigtigt, at den kommende proces indledes med
ovennævnte afdækning af KKKK’s behov i samarbejde med Kultur & Idræts forvaltningen samt
Byrådets udvalgsformand og først når den er på plads, kan teknikerne i planafdelingen inddrages for
det videre arbejde med planlægningen af mere præcise rammer og endelig indarbejdelse i den
kommende lokalplan for den Maritime Halvø.

Ref. : Birger


 
Tillykke til Anne

I et regulært verdensklassefelt ført an af den flerdobbelte verdens - og europamester Vanda kiszli fra Ungarn, imponerede Anne ved at besætte sjettepladsen ved World Cup -finalen i norske Bærum søndag eftermiddag.
Klintemåla 
Tak til Kaj for en flot, men noget blæsende Klintemålatur.
Vi venter på Dronningen.
37 friske kajakroere ventede spændt på Dronningen skulle komme i havn. Bagefter var der kage som Inge og Lise havde bagt.
 
Klubtøj i Sport 24 27-05-2019
Ny aftale vedr. klubtøj
Så er aftalen i orden med Sport 24 i Strædet
Hvis man har andre ønsker eller svært ved at bestille on-line, vil de meget gerne hjælpe i butikken

http://www.jensesport.dk/klubaftaler/koge-kano-kajak-klub.html
Så er resultaterne fra Tryggevældeåløb 2019 klar , se fil :
Herlig dag på Tryggevældeå med 96 kajakker. Tak til alle de frivillige..
 
Læs Kaj´s beretning herunder fra påsketuren fra Kalvehave til Køge
Nye parkeringspladser 24-01-2019
Køge Kyst har haft problemer med at borgerne ikke kan overskue den nye parkering / skiltning
De har derfor aftalt med Køge Kommune, at de flytter vores pladser lidt mod nord , hegner området med byggepladshegn – og laver en indkørsel i den østlige side – som vist på vedhæftede.
Vi har fortsat vores pladser på stranden.

 

 

 
Parkeringsordning - 15. marts 09-03-2018
De nye P-regler er trådt i kraft. Hvis du har fået din bils registreringsnr. noteret, så har du modtaget en kvitteringsmail fra Q-park, hvor de bekræfter at dit reg.nr. er noteret, så du kan parkere frit på gruspladserne.
Har du ikke fået det gjort, så gør det nu - ellers koster det.

Og husk når nogen spørger, så gælder parkeringsreglerne alle døgnets 24 timer, dog har bestyrelsen besluttet, at parkering udelukkende gælder i forbindelse med en klubaktivitet. Bestyrelsens holdning er, at det for udenforstående ikke skal tolkes derhen, at et medlemsskab automatisk medfører et 24/7 timers parkeringsforhold.

Se mere her

Har du  spørgsmål vedr. betaling af kontingent så kontakt kasseren.
 
Tjek selv din medlemsprofil og kontingent indbetaling her

OBS! Husk at opdatere dine betalingsoplysninger

 
Vil du være nyt medlem?
 skal du optages og gennemføre klubbens grundkurser

 
Vil du på opskrivningslisten optag og hold i 2018, så følg vejledningen her
 

Sidst opdateret d. 16 juni 2019

Hold dig orienteret om de sidste nyheder og tiltag der sker i klubben. Følg med i mødestedet og kalenderen. 
Vælg denne side som din startside eller som foretrukne på din computer, så du altid er opdateret på hvad der sker i klubben.
Læg mærke til at nogle emner der forsvinder fra forsiden blot skifter plads og er at finde andre steder på hjemmesiden.

 
God fornøjelse med siden.
 

Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502