Forside
Valkyrien 15-05-2020
Så siger vi farvel til vores gode naboer, vi kommer til at savne dem.
60+ Camp i Svendborg 15-05-2020
60+ Campen i Svendborg som skulle løbe af stablen 15-17 juni er desværre aflyst
Klintemåla 15-05-2020
Klintemålaturen er aflyst, de tar´ til Svendborg i stedet for.
Turen er booket med 10 deltagere.
Toilettet åbner 15-05-2020
Så er der adgang til toilettet.
Der er lagt engangs håndklædeark ind til tørring af hænder samt sæbe og sprit.
Der skal rengøres en gang hver dag alle ugens dage.
Listen over de forskellige uger, hvor man skriver sig op til toiletrengøring, er hængt op.
Man kan sagtens deles om en uge, blot er den person, som står på listen den ansvarlige.
Der hænges en lille whiteboard tavle op, hvor rengøringspersonen noterer, hvornår der er lavet rengøring.
Til brug for rengøring, er der lagt blå engangsklude ind.
Klubbens retningslinier vedr. Covid 19
General medlemsadfærd
 
Respekter sundhedsstyrelsens vejledning Vask hænder tit/håndsprit - host/nys i ærmet ikke i hænder - begræns fysisk
kontakt - Vær opmærksom og hjælp til med rengøring - Hold afstand - bed andre
tage hensyn
 
Hold afstand - 1 meter
Max. 10 i samme forsamling.
ved for mange, så opdel og flyt dig/jer
Klubhus Klubbens omklædningsrum, badefaciliteter, motion og opholdsrum må, jf.
Sundhedsstyrelsens anvisninger, ikke anvendes af medlemmerne.
 
Lukket for adgang hertil
Omklædning
 
Omklædning sker hjemmefra eller udendørs ved klubben - tasker med skiftetøj kan
opbevares i bil eller i bådeskur
 
Ophold på terrassen
 
 
Udendørs ophold - Terrassens borde/stole kan anvendes. Omklædning kan ligeledes ske her - Respekter krav til afstand og antal
 
Hold en meters afstand - vær ikke flere end 10 samlet
Bådeskure, klub kajakker og
klubbens pagajer
 
Du har adgang til klubkajakker og pagajer v/egen nøgle Efter brug har du ansvar for at der sker en grundig afvaskning.  
Bådeskure og private kajakker Du har adgang til private kajakker v/egen nøgle Ejer har selv ansvar for rengøring
 
Personligt udstyr
 
.
 
Svømmevest, sprayskirt, paddlefloat, pumpe, pagajsnor, bugserlinie, fløjte o.l. er personligt udstyr, som hver roer selv forudsættes at anskaffe sig Ved kurser kan klubben udlåne skørt, paddlefloat, pumpe, bugserline og våddragt
 
 
 
Udlån i forbindelse med kurser
 
 
 
 
Svømmevest, sprayskirt, paddelfloat og våddragt kan udlånes til kursist til brug
under kursus.
 
 
 
Kursist kvitterer for og er er ansvarlig for lånt materiel og skal selv
sikre grundig rengøring med vand/sæbe inden brug og ved
aflevering. Efter kursus forudsættes at man selv anskaffer sig
fornødent udstyr.
Afstand og antal skal iagttages Når der hentes grej og stilles på plads og under rengøring
 
 
Rengøring af klubmateriel Rengøring betyder afvaskning af klubkajak ud- og indvendigt (hvis rummet har
været anvendt), og afvaskning af luger, pagaj og kajakvogn. Der anvendes vand og sæbe
svamp/børste af berøringsflader.
 
 
Værksted Der er adgang ved egen nøgle Bruger har ansvar for rengøring.
 
Klubbens trailere Der er adgang til at bruge klubbens trailere.
 
 
 


    
 
IPP3 træning 15-05-2020
Asger laver IPP3 træning med henblik på præve hver tirsdag 17.00-19.00 indtil d. 23/6
Klubtøj i Sport 24 27-05-2019
Ny aftale vedr. klubtøj
Så er aftalen i orden med Sport 24 i Strædet
Hvis man har andre ønsker eller svært ved at bestille on-line, vil de meget gerne hjælpe i butikken

http://www.jensesport.dk/klubaftaler/koge-kano-kajak-klub.html
Nye parkeringspladser 24-01-2019
Køge Kyst har haft problemer med at borgerne ikke kan overskue den nye parkering / skiltning
De har derfor aftalt med Køge Kommune, at de flytter vores pladser lidt mod nord , hegner området med byggepladshegn – og laver en indkørsel i den østlige side – som vist på vedhæftede.
Vi har fortsat vores pladser på stranden.

 

 

 
Parkeringsordning - 15. marts 09-03-2018
De nye P-regler er trådt i kraft. Hvis du har fået din bils registreringsnr. noteret, så har du modtaget en kvitteringsmail fra Q-park, hvor de bekræfter at dit reg.nr. er noteret, så du kan parkere frit på gruspladserne.
Har du ikke fået det gjort, så gør det nu - ellers koster det.

Og husk når nogen spørger, så gælder parkeringsreglerne alle døgnets 24 timer, dog har bestyrelsen besluttet, at parkering udelukkende gælder i forbindelse med en klubaktivitet. Bestyrelsens holdning er, at det for udenforstående ikke skal tolkes derhen, at et medlemsskab automatisk medfører et 24/7 timers parkeringsforhold.

Se mere her

Har du  spørgsmål vedr. betaling af kontingent så kontakt kasseren.
 
Tjek selv din medlemsprofil og kontingent indbetaling her

OBS! Husk at opdatere dine betalingsoplysninger

 
Vil du være nyt medlem?
 skal du optages og gennemføre klubbens grundkurser

 
Vil du på opskrivningslisten optag og hold i 2020, så følg vejledningen her
 

Sidst opdateret d.15 maj 2020

Hold dig orienteret om de sidste nyheder og tiltag der sker i klubben. Følg med i mødestedet og kalenderen. 
Vælg denne side som din startside eller som foretrukne på din computer, så du altid er opdateret på hvad der sker i klubben.
Læg mærke til at nogle emner der forsvinder fra forsiden blot skifter plads og er at finde andre steder på hjemmesiden.

 
God fornøjelse med siden.
 

Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502