Om klubben » Optagelse - nye medlemmer » generel information om optagelse

 

Vedrørende optagelse, generel information


Køge Kano og Kajak Klub optager nye medlemmer om foråret ved en introduktionsaften i april.

Vi fører en opskrivningsliste for optagelse til klubben og optagelse sker efter rækkefølgen på listen.

Vi optager hvert år ca 20-25 nye urutinerede medlemmer, der alle ved optagelse skal gennemgå et grundkursus i kajakroning samt et introduktionsforløb til klubben. Der undervises i turkajak og havkajak efter IPP 2 standarder.

Ønsker du at blive optaget på vores opskrivningsliste, skal du regisrere dig med dine profiloplysninger, samt indbetale kr. 50,-

Du har mulighed for at står på vores liste i op til to år - herefter sletter vi dine oplysninger. Dit indbetalte opskrivningsgebyr refunderes ikke.

Vejledningen for registrering finder du link til nederst på hjemmesidens forside. Se også om optagelse på vores opskrivningsliste her.

Er du 60+ optages du på hold med kursusforløb i havkajak. Der undervises efter IPP2 standard.


Børn
op til 15 år der ønsker at ro kajak, kan henvende sig til Anders Hauge.
Der er undervisning for børn om mandagen mellem kl. 17 og 18. Se yderliger information om børneroning under fanen
ungdom.

Øvede kajakroer se nedenfor! 


 


Regler for optagelse af nye medlemmer i KKKK


Øvede roere i kap-, tur- og havkajak
En kajakroer der henvender sig i KKKK med henblik på medlemskab og som tidligere er frigivet fra en anden kajakklub, eller på anden måde har tilegnet sig kompetencen, at ro (kap-), tur- og havkajak, kan indmeldes i KKKK uden KKKK-grundkursus. Dog skal ro-egenskaberne vurderes af en instruktør, før det ny medlem kan frigives, og få udleveret nøgle.

Øvede roer i havkajak
Øvede roere i havkajak, der ønsker medlemskab af KKKK, kan efter en demonstration af ro- færdigheder i havkajak, over for en instruktør, blive medlem af KKKK og frigives til roning i havkajak.
Det nye medlem må dog forvente at deltage i det førstkommende ledige KKKK- grundkursus som indbefatter øvelse i roning af turkajak m.m.

Nye roere uden tidligere erfaring i kajakroning
Nye kajakroere der henvender sig i KKKK med henblik på medlemskab, indstilles til KKKK grundkursus og kan først blive medlem af KKKK ved kursusstart. 

Nye medlemmer der har gennemgået grundkursus, må ikke ro alene førend de er frigivet. Selvstændig roning inden frigivelse, kan dog foregå på klubaftner, hvor distancen er mellem klubhuset og handicapflaget. Længere distancer eller roning på andre dage skal foregå sammen med et frigivet medlem.
Frigivelse vil blive givet efter bestået kursus og prøve, og er givet efter niveau IPP 2 i tur/kap kajak og havkajak. 

Fælles for alle nye roere
Ved indmeldelse skal klubregler, rokortsystem og omgang med klubbens materiel gennemgås. (For medlemmer på begynderkurset, fortages dette som en del af kurset.)
Alle nye medlemmer skal kunne svømme 600 meter.
Navn, adresse telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger skal oplyses til kassereren via registrering i "Klubmodul".
Nøgle udleveres først når betaling foreligger og medlemmet er frigivet.


Afvigelser fra ovenstående kan alene gives af bestyrelsen.


Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502