Mission og vision » Strategi/handleplaner

Strategi/handlingsplaner 
Klubbens fysiske rammer, økonomi og medlemmernes ressourcer er udgangspunktet for en fortsat udvikling af Køge kano og kajakklub.

Køge Kyst projektet og udviklingen af Køge Havn ændrer på sigt klubbens rammer og vores muligheder for at udvikle os som klub.

Vi ved at planen er at samle vandsportsaktiviteter på den kommende Maritime Halvø og at noget tidligst sker i 2018. Vi ved ikke hvilke muligheder og tilbud, der bliver for klubbens faciliteter, når vi skal flytte.

Dialogen med Køge Kyst sker og vi høres, men endnu ikke om konkrete planer for hvornår og til hvad vi skal flytte. 

Indtil vi kender og kommer i reel dialog om planerne for vores fremtid på den Maritime Halvø, skal vi fortsat være en klub, der udvikler sig og investerer i at være et attraktivt valg for de, der har valgt og vil vælge klublivet og kajaksporten gennem medlemskab i Køge Kano og Kajak Klub.

Medlemsudviklingen:
Vi er i dag 204 medlemmer. Udviklingen de senere år viser, at vi har kapacitet til at optage 20-25 nye medlemmer, men også at ca. samme antal vælger at forlade klubben hvert år.

Skal klubben vokse i medlemstal skal vi blive bedre til at fastholde og rekruttere. Under nuværende rammer kan vi rumme op til 250 medlemmer – for at blive flere forudsættes det at,

 • flere instruktører skal uddannes, så flere kan optages via grundkursusprogram
 • mere organisering af aktiviteter med træning i teknik og ro-med ture, så udfordring og interesse skærpes
 • målrettet træning og aktiviteter for vores børne- og ungdomsroere så de vokser op i et klubmiljø de kan lide at være i
 • plads til styrketræning i vintersæsonen
 • plads til at udfolde klubbens sociale liv
 • tilbud med mulighed for opbevaring af private kajakker

Løb/konkurrencer
Vi er medlem af DKF og deltager aktivt i DM og NM arrangementer. Ligeledes deltager vi i andre klubbers løb for at blive inspireret og vise hvad vi står for.

Vi er også medlem af DGI og kan ad den vej tilbyde prisbillige kurser og events af særlig interesse for havkajakroerne.

Endelig arrangerer vi selv Tryggevælde å trimløbet som start på sæsonen

Ungdomsroning:
Vores tilbud til børn/unge er systematisk træning, deltagelse i stævner og mulighed for træningssamlinger med unge fra andre klubber. Forudsætningen her er

 • vort faste trænerteam bag de unge, der gør træningen aktiv og spændende
 • deltagelse i stævner og træningssamlinger i ind- og udland
 • materiel, der er attraktivt og udfordrende for de unge
 • et klubmiljø, der giver sjove og udfordrende oplevelser

Planer 2015-2018
Køge Kano & Kajak Klub vil være kendt for vores dygtige instruktører/trænere og at vi har et godt socialt klubliv med medlemmer, der har lyst og vilje til at udvikle egne rofærdigheder og parathed til at yde en stor frivillig indsats til gavn for klubbens aktiviteter og ambitioner.

 • Vi optager nye medlemmer ved sæsonstart til gennemførelse af grundkursus og opfyldelse af frigivelseskrav
 • Vi kan efter vurdering og kapacitet også optage løbende henover året
 • Vi bygger gode fællesskaber op for nye roere gennem EPP2-kurserne og gennem træningen i tur- og havkajak.
 • Vi fastholder fællesskab og klubånd for nye roere efter kursus ved tilbud om ro-med ture og træning på klubaftener
 • Vi styrker gode tekniske færdigheder hos vores roere ved organisering af træning i færdigheder op til EPP3 niveau
 • Vi planlægger og investerer i forløb til uddannelse af nye instruktører på EPP2 niveau samt en instruktør på EPP3 niveau
 • Vi vil investerer løbende i vedligehold, udskiftning og nyt materiel
 • Vi søger godkendelse til mindre udvidelse af klubhus, så vi får bedre plads til træningsredskaber og ophold indendørs.
 • Vi har ikke aktuelle planer/muligheder for at udvide antal pladser til privat opbevaring af kajakker


Således vedtaget på generalforsamling den 12. april 2014
 
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502