Om klubben » Udstyr og mærkning af dette » Principper/kriterier for fordeling af bådpladser
Bådpladsreglement for Køge Kano og Kajakklub
 
KKKK råder over ca. 40 bådpladser til private kajakker.
·        To separate ventelister for hhv. turkajakker (ca. 20 stk.) og havkajakker (ca. 20 stk.).
·        Hvis den ene venteliste er tom, kan pladser ”overføres” midlertidigt til den anden venteliste. Dog skal pladsen returneres (med 30 dages varsel) ved ny tilkommende på ventelisten med ”korrekt” kajak type.
·        Der kan tildeles vinterpladser hvor den private kajak fjernes når klubbens kajakker kommer tilbage fra svømmehallen.
·        Bestyrelsen kan til enhver tid opsige private kajakker hvis et pladsbehov for klubbåde opstår.
 
Tildeling af plads sker efter følgende regler:
 • Aktive roere prioriteres, dvs. der skal roes min. 100 km. på årsplan
  • Roning skal ske i klubregi (fra klubhus, ture arrangerede af medlemmer af KKKK), men ikke nødvendigvis i egen kajak
  • Kilometer styres efter officiel rostatistik (husk at skriv km på rokortene)
  • Ved indskrivning på ventelisten skal man som udgangspunkt have et års anciennitet i klubben
  • Bestyrelsen kan dispensere fra kilometer kravet ved sygdom, rejse eller andet
  • Tildeling af plads til to kajakker kræver at man ror 800 km. på årsplan.
  • Medlemmer som har kajakplads, er forpligtet til en klubvagt iht. Klubbens Vagtordning /Klubaftener-og-klubvagt
 
Det er ikke muligt at købe plads ej heller at udleje sin plads
 
Bestyrelsen skal informeres hvis kajakken fjernes og bådpladsen dermed står tom.
 
Ved udmeldelse skal bådpladsen frigøres ved medlemskabets ophør
 
Alle private kajakker skal være markeret med ejers navn og tlf. nummer, tilsvarende sættes på inderside af døren overfor kajakken (i de store rum på kajak hylden).
 
Der stemmes om de nye regler til generalforsamlingen den 6/4-08. Optælling af kilometer statistik begynder i 2008, og i 2009 vil roere der ikke opfylder kilometer kravet blive bedt om at fjerne deres kajak inden for 30 dage. Kaj Poulsen har mulighed for at opbevare kajakker for dem der ikke selv har plads hjemme.
 
 
Således vedtaget på generalforsamling den 6. april 2008
                                
 
       
 
 
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502