Mission og vision » Parkering
Alle medlemmer, der har indsendt mail med oplysning om deres bils reg.nr. har modtaget en kvitteringsmail som bekræftelse på at bilen er registreret som godkendt til at parkere på vores pladser.

Aftalen med Q park blev indgået 15. marts 2018 - skiltning er opsat. Vi råder over 2 områder, på selve stranden ved klubben samt 
et mindre areal tv. lige inden indkørsel til stranden. Her parkeres mellem de 2 Q park skilte som står på området.

Har du ikke fået registreret din bil så følg vejledningen herunder.

 
Hej alle medlemmer af Køge Kano og Kajak Klub
 
Vores foreløbige aftale med Køge Kommune om medlemmers frie parkering ved klubben, indebærer at klubben selv skal administrere, at det kun er klubmedlemmer, der holder på gruspladserne. Vi har derfor (sammen med de andre klubber yderst på Sønder Mole) indgået en aftale med Q-park, der skal kontrollere hvilke biler der parkerer på områderne. Aftalen med Q-park er trådt i kraft pr. 15. marts 2018.
 
Det betyder, at hvis I ønsker at kunne parkere på de 2 områder ved klubben, skal jeres bil registreres hos Q-park Det sker ved at vi registrerer alle bilerne i Q-parks system, og for at kunne det, skal vi kende jeres bilers registreringsnummer da Q-park tjekker nummerplader, når de kommer på kontrolbesøg.
 
Send en mail med navn og nummerplade til:     koegekajak.parkering@gmail.com
 
(Denne mail-adresse har klubben har oprettet, så vi har en chance for at holde styr på det.) 
 
Der vil ligge et par gæstekort i klubhuset, som kan benyttes af gæster udefra, bedsteforældre der henter børn i klubben mm (og ja, børnemedlemmers forældre kan naturligvis få deres bil registreret på lige fod med alle andre medlemmer af KKKK).
 
Ændringer i P-forholdene ved klubben, vil også løbende blive meddelt på klubbens hjemmeside. 

Parkeringstilladelsen gælder alle døgnets 24 timer, dog har bestyrelsen besluttet, at parkering udelukkende gælder i forbindelse med en klubaktivitet. Bestyrelsens holdning er, at det for udenforstående IKKE må tolkes derhen, at et medlemskab automatisk medfører et 24/7 timers parkeringsforhold.
 
 
Venlig hilsen, på vegne af bestyrelsen
Birger Davidsen
Sekretær
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502