Om klubben » Kontingent » Love og reglementer
Ordensregler. 

Punkt 1.

Der må ikke udvises støjende eller uhøvisk adfærd i eller ved klubhuset. 

Punkt 2.
Redningsveste, pagajer og andet udstyr skal være på plads, når klubhuset forlades.

Punkt 3.
For bortkomne ejendele påtager klubben sig intet ansvar.

Punkt 4.
Efter hjemkomsten fra en tur skal fartøjet omhyggeligt aftørres inden det lægges på plads.

Punkt 5.
Medlemmernes ejendomsret skal strengt respekteres.

Punkt 6.
Den sidste der forlader klubhuset er ansvarlig for at der er lukket, låst og slukket.

Punkt 7.
Medlemmer, der måtte ønske at låne klubbens fartøjer, kan reservere disse ved henvendelse til bestyrelsen. Skader på klubbens fartøjer skal straks indberettes til bestyrelsen.

Roreglement. 

Punkt 1. 
Medlemmer kan blive frigivet af bestyrelsen, når de har aflagt 600 m svømmeprøve og entringsprøve. Ikke frigivne medlemmer er henvist til farvandet langs sydstranden, hvor der kan bundes og må ikke tage på en tur uden ledsagelse af et frigivet medlem. 

Punkt 2.

Det er obligatorisk i kanoer og kajakker at være iført godkendt redningsvest. Frigivne medlemmer har i tiden 1. maj til 1. oktober mulighed for at ro uden redningsvest, men skal dog altid medbringe den i fartøjet.

Punkt 3.
Alle fartøjer skal være forsynet med en stærk pagaj pr. ombordværende.

Punkt 4.
Alle fartøjer skal være forsynet med et øseredskab eller lignende, således anbragt at det ikke kan gå tabt under kæntring og altid er let tilgængeligt.

Punkt 5.
Alle fartøjer skal være gjort synkefri.

Punkt 6.
Alle fartøjer skal være påmalet klubmærke.

Punkt 7.
Alle kajakker skal medføre cockpitovertræk ved langtur.

Punkt 8.
Det er forbudt at være iført tøj, der hæmmer svømmefærdigheden unødvendigt.

Punkt 9.
Spiritusnydelse på turene er forbudt.

Punkt 10.
Under roning i havne skal alle kanoer og kajakker holde sig i højre side af sejlløbet og må på ingen betingelser komme i vejen for skibstrafikken.

Punkt 11.
Under roning i mørke skal alle kanoer og kajakker medføre en klart lysende lygte rede til brug. Under roning i havne eller stærkt trafikerede farvand skal der altid føres lys fra mørkets frembrud til daggry.

Punkt 12.
Inden afsejling udfyldes rokort med dato, klokkeslæt samt rute og bestemmelsessted. Ved hjemkomst udfyldes rokortet med tidspunkt tillige med turens længde i km. samt eventu-elle bemærkninger.

Punkt 13.
En kano eller kajak, som er på tur, skal følge kystlinjen så nær, at roeren stadig har føling med land. Dog skal det være tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (dvs. roligt vejr uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugter og vige, hvis turen ellers ville forlænges uforholdsmæssigt. Ved fællesture kan dette ske, når bestemmelsen herom er enstemmmig for alle turens deltagere eller den ansvarlige leder af turen finder det forsvarligt.

Punkt 14.
Ved et optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.

Punkt 15.
Det indskærpes at tage behørigt hensyn til vejr, vind og strøm. Og særligt advares mod længere overfarter, idet en pludselig tiltagen i vindstyrke eller drejning af vinden eller en byge meget hurtigt kan rejse en farlig sø på brede, fjorde og sunde og især strømfarvande. Ganske særligt advares imod roning i mørke og koldt vand.

Tilbage 
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502