Om klubben » Optagelse - nye medlemmer » Kriterier for frigivelse som roer
Frigivelse i Køge Kano og Kajakklub
Man kan frigives som roer i KKKK som junior, senior hhv. 60+ roer med baggrund i gennemførelse af klubbens kursusprogram og krav til roerfaring.
 • Juniorroere – alder 14 – 17 år – frigives efter KKKK’s kursus og trænings program i tur-/kapkajak og efter frigivelseskriterier for hhv. U14 og U16
 • Seniorroere – alder 18 – 59 år – frigives efter KKKK’s kursusprogram i tur-/havkajak
 • 60+roere – alder 60 og ældre – frigives efter KKKK’s kursusprogram i havkajak
 • For alle gælder, at man skal have svømmefærdigheder svarende til 600 m i svømmehal eller hav
 • KKKK stiller desuden krav til en mindste rutine på vandet svarende til, at man efter gennemført kursus, skal dokumentere at have roet mindst 50 km inden for samme år.

Krav til færdigheder

Krav til kajakteknik, -sikkerhed og -adfærd følger de kriterier, som DKF anbefaler. Dvs. beståelseskravet for IPP2 i tur- hhv. havkajak
 • Når evaluering af færdigheder på IPP2 niveau er godkendt ved uddannet instruktør kan DKF udstede et IPP2 bevis

Frigivelse som roer i KKKK

Ved frigivelse som roer i KKKK kvitteres for modtagelse af nøgle til klubben og dermed adgang til at benytte klubbens materiel. Klubbens kasserer meddeler et tidspunkt i uge 34 eller senere for udlevering af nøgle.
 • Før frigivelse og udlevering af nøgle kan ske, skal evaluering af færdigheder på IPP2 niveau være godkendt, krav til svømmefærdigheder være godkendt og der skal være dokumentation for mindst 50 roede km efter afsluttet kursus.

For frigivelse af U14 roere gælder desuden følgende:

 • U14 roere kan frigives til Sam roning med udvalgte U16 og U18 roere, når det af trænerne og instruktører vurderes at roeren har den nødvendige viden og færdighed samt at deres forældre har tilkendegivet deres skriftlige accept heraf.
 • Frigivelsen af U14 roere er personlig og giver ikke carte blanche til at tage andre med på vandet. Det er ikke tilladt at ro i havnen, eller rundt om molen. Der skal roes kystnært og der roes altid med svømmevest.
 • Frigivelsen skal fornys hvert år og gælder for en sæson i perioden 1. maj – 1. oktober.
 • Frigivelsen kan inddrages af trænerne.

For frigivelse af U16 roere og indtil det fyldte 18. år gælder desuden følgende:

 • U16 roere skal have den nødvendige viden og færdigheder og opfylde IPP2 tur krav. Opfyldelse af krav vurderes af trænerne og instruktør. Desuden skal forældre tilkendegive deres skriftlige accept heraf, såfremt roeren ikke er fyldt 18 år.
 • Frigivelsen er personlig og giver ikke carte blanche til at tage andre med på vandet. Det er ikke tilladt at ro i havnen, eller rundt om molen. Der skal roes kystnært og der roes altid med svømmevest.
 • Frigivelsen gælder for en sæson i perioden 1. maj til 1. oktober.
 • Man kan opnå ret til at ro med frigivet, U14 roer, hvis trænerne mener at personen har de fornødne kompetencer
 • Frigivelsen kan inddrages af trænerne
Således besluttet på bestyrelsens møde den 15. oktober 2013
Tillæg til frigivelsesreglement :
Bestyrelsen har på møde d. 28 august 2018 besluttet flg. : 
U18 roere må , hvis der er mindst 2 roere, ro i havnen. Det indskærpes, at der ikke må medtages U14 samt U 16.
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502