Om klubben » Kontingent

Kontingentet vedtages på årets generalforsamling

Kontingent til betaling i 2017 er

Voksen                                   kr. 1.600,-
Unge 18-23 år                        kr. 1.000,-                  
Børn                                      kr.    800,-
Familiemedlemsskab               kr. 3.200,-

Nye medlemmer det 1. år
Grundgebyr + årskontingent     kr. 2.600,-

Passivt medlemskab                 kr.    425,-

Kontingentet opkræves pr. den 1. maj 

Har du  spørgsmål vedr. betaling af kontingent så kontakt kasseren.
 
Gældende retningslinjer for betaling/registrering samt ved optag af nye medlemmer:
 
Pris for optag af nye medlemmer er det første år kr. 1000 + årskontingentet.
Opkrævning/betaling sker pr. 1. april.
 
Tilmelding er bindende for hele sæsonen. Kursusprogram er obligatorisk for nye medlemmer, dog kan der aftales en vurdering/evaluering i stedet for kursus, hvis man kan dokumentere rofærdigheder fra anden klub eller tilsvarende.
 
En udmeldelse af klubben skal ske skriftligt. Opkrævet/betalt kontingent refunderes ikke. Dog gælder for nye medlemmer, der fortryder sin indmeldelse en mulighed for at udmelde sig skriftligt inden 1. juli. I så tilfælde refunderes kr. 800 af det betalte kontingent. Sker udmeldelse efter 1. juli i indmeldelsesåret refunderes ikke for betalt konti
HUSK - HUSK
Du skal selv vedligeholde din profil på medlems listen.
Du er selv ansvarlig for at vedligeholde dine data – så får du nyt dankort, ny e-mail, telefon nummer, ny adresse eller andet -  så log in på din profil og ret.
Du kan logge ind her http://www.koegekajak.klub-modul.dk/

Dit medlemskab gælder fra 1. april til 31. marts næste år.
Kontingent for sæsonen opkræves 1. maj

Kontingent opkræves via dankort, du får i god tid meddelelse om, at kontingentet snart trækkes. Besked kommer på både e-mail og sms.
 
Hvis du har problemer eller spørgsmål – så send kasseren en mail med spørgsmål samt telefon nummer.

Du kontaktes hurtigts muligt.
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502