kurser » IPP3 - træning 2018-19
Informationsaften:

Vi starter et nyt IPP3 hold op, der vil træne sig frem til at dygtiggøre sig på IPP3 niveau i havkajak.
Mød op og hør om dert er noget for dig.

                        torsdag den 11 oktober 2018 kl. 19.00 i klubben

IPP3 træning:
- Fordi du har lyst og energi til at udvikle dine egne færdigheder i havkajekken
- gerne vil bruge tid på at træne teknikker og egenfærdigheder for at blive bedre som roer.
- gerne vil ud i vind og vand, der er lidt mere spændende

Er det svært:
Næh - IPP3 er principielt mere af det du i forvejen kan, men du skal kunne gøre det bedre og du skal kunne gøre det under lidt sværere forhold (mere vind og mere bølger)

Hvordan kommer jeg i gang:
Mød op til informations-/introduktionsaften med orientering og forventningsafstemning om

                       - Kravene i IPP3
                       - Hvordan egentræning gribes an
                       - Brug vinterens tilbud (svømning/rulletræning, yoga og vinterroning)
                       - Kursusstøtte: Rullekursus, turlederkursus og IPP3-kursus
                       - IPP3 - prøve (frivilligt)
                       - sammensætning af IPP3 gruppe

Er der særlige kav for at deltage:
Næh - somk frigivet roer opfylder du IPP2 krav. IPP3 er på et højere niveau og kræver lidt mere. Det træner vi os op til. Vigtigst er at du vil sætte dig mål for at gøre en træningsindsats.

IPP3 krav
Se oversigten herunder med beskrivelse af de krav der stillet på de forskellige IPP-niveuer 
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502