Forside » Handicapturnering i KKKK
 Handicaproning - hver onsdag i lige uger - start kl. 19.00
første gang 18 maj 2022
den 21 september går starten dog kl. 18.30
Vores berømte/berygtede handicapturnering løber over hele sommeren. 
Her er et par korte fakta, man måske vil kende som ny:
  • Alle deltagere skal bære et nummer på forsiden af redningsvesten
  • Før start skriver du dig på startlisten i klubben og tager dit startnummer
  • Første start går kl. 19.00, og afhængig af hvor godt man roede sidste gang, starter man lidt senere
  • Du råbes op når du skal starte, men det er dit eget ansvar at være på vandet til tiden, og at starte til tiden
  • Ruten er for de fleste 2 runder (4 km) og for andre 3 runder (6 km)
  • Start/målbøjen lægges ud for enden af høfden
  • Alle bøjer skal rundes med bøjen på venstre hånd
Det plejer at være sjovt, og bagefter er der tændt i grillen. Vi ses!
Herunder er reglerne for KKKK's handicapturnering beskrevet. 

Fremmedordbogen siger om ordet "handicap":
"kommer fra engelsk af hand in cap, altså hånd i hue. Det er et gammelt lodtrækningsspil eller konkurrence, hvor de svagere deltagere får fordele (forspring) eller evt. de dygtige hæmmes; ugunstig stilling, hindring, mangel eller defekt"


I KKKK foregår det på den følgende måde:
Generelt:

Konkurrencen afvikles hver anden onsdag, og løber sommeren over med start i maj og slutter primo/medio september. 
Beslutningen om hvor vidt vejret tillader afholdelse af handicappen træffes af "den handicappede treenighed" bestående af Steen A, Peter A og Hans Peder. Hvis tvivl om aflysning er det en god ide at holde øje med kalenderen på hjemmesiden.

KKKK's handicapbane er knapt 2 km lang, og vendebøjerne placeres på nøjagtig samme sted fra gang til gang. Børneroerne ror en omgang (2 km), de fleste ror 2 omgange (4 km) og de hurtigste roere tager 3 omgange (6 km).

Dette betyder at de hurtigste roere undgår at vente på start i op til 17 minutter. Som nævnt nedenfor er den maksimale rotid 33 minutter, og for at holde rotiderne under denne grænse, så har handicapudvalget egenhændigt besluttet, at roere med tidligere tider under 21min for de 2 omgange, får mulighed for at vælge at ro 3 omgange i stedet. Dit valg er så gældende for hele sæsonen 2011.

For at gøre det en smule nemmere for tidtagningen, vil der blive placeret en ekstra målbøje helt inde ved broen, så når du har roet dine 1, 2 eller 3 omgange med vending om de normale vendebøjer, er du først i mål når målbøjen er nået.

Udregning af bedste tid og starttid:
Ved handicapturneringens start i maj måned får deltagerne en tid for de nævnte 2, 4 eller 6 km, og denne foreløbig "bedste tid" benyttes ved udregning af starttid på næste handicap, hvor den svageste deltager starter på tiden 0.00. Der er sat et "tidsloft" der betyder, at deltagere der er længere tid end 0:33:00 om løbet, administrativt vil få starttid 0:00:00.

Et eksempel: Hvis A ror de 4 km på 32.00min. og B ror samme distance på 26.00min., vil A på næstfølgende handicapaften skulle starte efter stopur på tiden 0.00 medens B skal starte på tiden 6.00.

De fleste deltagere vil forbedre sig i løbet af sæsonen, og hver gang en deltager får en bedre tid i forhold til den sidst registerede "bedste tid", vil denne deltager starte senere efter stopuret.

Et eksempel: Hvis A på næstfølgende handicap stadig ror på 32.00min , men B nu forbedrer sin tid til 25.00min, vil A på efterfølgende handicapaften stadig skulle starte efter stopur på tiden 0.00, medens B nu skal starte på tiden 7.00.

Point:
Fra og med anden gang en roer deltager i handicappen, gives point på følgende måde:

Hvis vore venner A og B kommer mål samtidig gives 1.000 point til begge. Hvis A kommer i mål 20 sekunder efter B, vil B få 1.000 point, medens A får et fradrag på 1 point for hvert sekund A er efter B; og altså får A 980 point.

Pointberegning 
Det første løb man gennemfører giver ikke point, men kun en tid. Herudover vil der være et antal fratrækkere som er afhængig af hvor mange løb vi får gennemført.

Det første løb indgår ikke som pointgivende. D.v.s. at gennemføres der 9 løb er der to fratrækkere. Hvis man gennemfører flere end det antal som tæller, trækkes de dårligste fra ved slutningen af sæsonen. Hermed bliver resultatet mindre følsomt overfor om man kan deltage i alle løb.

Den enkelte deltagers point for sæsonens handicap akkumuleres løbende, og den foreløbige stilling kan følges her på klubbens hjemmeside samt på opslagstavlen i klubben.
Konklusion
Af ovennævnte kan det derfor konkluderes, at den samlede vinder af sæsonens handicap, er den deltager, som har deltaget flest gange og som har vist den største forbedring i løbet af året.

Da vi er sportsmænd, er det en selvfølge at ingen deltager ved handicapturnerings start spekulerer i tiden, for på denne måde at opnå utilsigtede forbedringer i starttidspunktet.

Efter hver handicap er der grill i klubhuset. Medbring selv kød og drikkevarer. Mod betaling af 75 kr. pr sæson pr person står Klubben står for salat og brød. For deltagere som ikke har betalt de 75 kr koster arrangementet 20 kr/gang.

Steen
Overhandicappet i KKKK 

Tilbage.
 
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502