Bestyrelsen mm » Generalforsamlinger » Generalforsamling 2. april 2017
Indkaldelse til arbejdsdag kl. 9.00 og
generalforsamling ca. kl. 14.00 i Køge Kano- og Kajakklub
Søndag den 2. april 2017 i klubhuset


I henhold til foreningens vedtægter indkaldes herved til generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag
5. Drøftelse af det kommende års aktiviteter
6. Fastsættelse af budget samt kontingent
7. Valg af bestyrelse:1
a. Næstformand: Denis Dalsgaard (på valg - genopstiller)
b. Kasserer: Pernille Skafte (på valg - genopstiller)
c. Bestyrelsesmedlem: Merete Grauslund (på valg – genopstiller)
8. Valg af revisor:
a. Revisor: Kim Frøkjær (på valg – genopstiller)
9. Valg af eventuelle underudvalg nedsat på bestyrelsens eller generalforsamlingens begæring
10. Eventuelt
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502