Om klubben » Kontingent » Forsikring, når du trækker klubbens trailer
Når du trækker klubbens trailer ved klubture er det din egen bilforsikring, der dækker ved evt. uheld.
Klubben godtgør en del af førerens selvrisiko, hvis skaden sker - efter nedenstådende regler

 
Skader opstået ifb. med kørsel med trailer
Bestyrelsen har besluttet at godtgøre 75% af selvrisikoen på forsikringen, dog max. 4.000,- ved skader opstået med kørsel med trailer ifb. med stævner og ture for KKKK-medlemmer.
Godtgørelsen udbetales via udlægsblanketten. Hændelsen skal beskrives og betalingen af selvrisikoen dokumenteres.
 
Eks. 1
Selvrisiko på 3.000 giver en godtgørelse fra KKKK på 3.000 x 0,75 = 2.250
Eks. 2
Selvrisiko på 6.000 giver en godtgørelse fra KKKK på 4.000 (6.000 x 0,75 = 4.500 men der bliver max. godtgjort 4.000)

Er der ikke selvrisiko følges samme princip for beregning af en godtgørelse.
 
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502